Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor de medewerkers die moeten schakelen met hoogspanning in functie van onderhoud, opstart, herstelling, montage en indienststelling van installaties.

Voorkennis

De deelnemers hebben reeds de BA5-opleiding gevolgd.

Doelstelling

Na de opleiding:

  • Kennen de deelnemers de gevaren van schakelen met hoogspanning
  • Kunnen de deelnemers op een verantwoordelijke en veilige manier schakelen op een hoogspanningsinstallatie
  • Kunnen de deelnemers alert reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen

Inhoud

Theorie:

  • Spanningsgebieden, het net, waarom HS gebruiken?
  • Elektrisch risico, preventiemaatregelen, reglementair aspect, personen bekwaamheid, werken in elektrische installaties, buiten spanning, gouden regels, onder spanning
  • Gevaren van elektriciteit, bescherming tegen RA en OA
  • Voornaamste functies, apparaten, MS-cellen, type van lokalen, beschermingsgraden van omhulsels en hindernissen

Praktijk:

  • Gedetailleerde voorstelling van de persoonlijke uitrusting van de technicus speciaal ontworpen voor het uitvoeren van de HS-handelingen
  • Manipulaties en veiligheidstelling van een HS-uitrusting (toepassen van de gouden regels)