Introductie

Klanten willen steeds kleinere seriegroottes en meer productvariatie. Dit vraagt een enorme flexibele productie-omgeving. Om de eigen voorraadkosten laag te houden, is frequenter omstellen van de productielijn noodzakelijk. Vaak gaat dit ten koste van de productiviteit: lange omsteltijd, veel storingen bij de opstart, veel uitval. Voor het bedrijf is het veelvuldig omstellen een bron van frustraties.

Praktijk wijst uit dat, zonder grote investeringen, tijdsreducties van meer dan 50% worden gerealiseerd dankzij de SMED-methode. Bovendien wordt het voor de medewerkers makkelijker werken en is het verschil tussen de ploegen weggewerkt.

Deze verbetertechniek kan men gebruiken om alle routinematige stilstanden aan te pakken (poetsen, opstart, productovergang).

Doelgroep

Operators en techniekers

Voorkennis

Niet vereist

Doelstelling

Na de opleiding:

  • Kennen de deelnemers de SMED-methode
  • Weten ze hoe ze deze methode moeten toepassen

Inhoud

Inleiding

SMED-methode (Single Minute Exchange of Die)

  • Theoretische omkadering
  • Aanpak
  • Observatie en analyse van huidige situatie
  • Verbeteracties
  • Evalueren van de nieuwe situatie