Doelgroep

Productiemedewerkers/operatoren/techniekers met nauwelijks of geen voorkennis van elektriciteit

Voorkennis

Niet vereist

Doelstelling

Na de opleiding:

 • Hebben de deelnemers meer technische bagage zodat ze in staat zijn om eerstestelijnsherstellingen, elementair en preventief onderhoud uit te voeren

Inhoud

 • Veilig werken aan elektrische installaties (BA4)
 • Basisbegrippen: elektrische grootheden, meten en controleren grootheden
 • Basis Wetmatigheden - DC: Ohm, Pouillet, vermogen, basisschakelingen, serie, parallel
 • Basis begrippen AC: begrippen, kenmerken
 • Fase & faseverschuiving: arbeidsfactor, praktische impact
 • Impedantie
 • Wisselstroomvermogen: enkelfasig, driefasig
 • Netspanningen
 • Omschakelen van 3f naar 1f
 • Werking van een aarding: aardingspen aanleggen en meten
 • Equipotentiaalverbindingen
 • Spanningsgebieden
 • Transformatoren: doel, overzicht
 • Draadkleuren: algemeen, vermogenkringen, stuurkringen
 • CE-stekkers: kleurcodering, polen aantal, klokgetallen
 • Isolatieklassen