Introductie

Elk proces van continue verbetering kan pas starten met een opgeruimde en georganiseerde werkplek.

Overbodige materialen, geen vaste plaatsen voor omsteldelen of gereedschap creëren een onoverzichtelijke werkplek. Lange zoektijden en ongevallen zijn vaak het gevolg.

Voor operatoren en techniekers is het een bron van frustratie. Bovendien kunnen afwijkingen aan machines slecht gedetecteerd worden wanneer er veel overbodige spullen rond de machines staan.

Dankzij een theoretische omkadering en opvolging op de werkvloer is het mogelijk om met de verbetermethode 5S een ordelijke, nette en georganiseerde werkplek te realiseren.

Doelgroep

Operators en techniekers

Voorkennis

Niet vereist

Doelstelling

Na de opleiding:

  • Kennen de deelnemers de 5S verbetermethode
  • Weten ze hoe ze deze methode moeten toepassen

Inhoud

Inleiding

Werkplekorganisatie in 5 stappen

  • Sorteren: Alle overbodige materialen verwijderen
  • Schikken: Alle materialen hebben een vaste plaats, iedereen kan makkelijk materialen vinden en na gebruik terugbezorgen.
  • Schoonmaken: De werkplek en alle materialen worden grondig schoongemaakt.
  • Standaardiseren: Vaste afspraken maken over de orde en netheid: wie doet wat en wanneer
  • Standhouden: Ervoor zorgen dat de situatie behouden blijft