Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor technisch operatoren, lijnverantwoordelijken en techniekers die nood hebben aan meer technisch inzicht en die hun technische vaardigheden willen aanscherpen.

Doelstelling

Gedurende dit opleidingstraject verkrijgen de deelnemers een groter technisch inzicht zodat ze hun functie als technieker beter kunnen uitoefenen en/of beter kunnen samenwerken met de technische dienst.

Inhoud

Basisprincipes industriële elektriciteit

 • elektrische eenheden en symbolen
 • ac/dc
 • weerstand, spoel en condensator
 • wet van ohm
 • serie- en parallelschakelingen
 • arbeid en vermogen
 • het elektrisch net

Schakelen en meten:

 • gebruik van universele meter
 • serie en parallelschakeling
 • gemengde schakelingen

Veilig werken aan elektrische installaties

Elektrische motoren

 • principewerking van een motor
 • lezen en begrijpen van het kenplaatje van de motor
 • schakelen en beveiligen van motoren
 • elementaire contactorschakelingen maken
 • foutzoeken in motoren met gebruik van de juiste apparatuur
 • aansluiten van een Veiligheidsrelais
 • foutzoeken in een veiligheidscircuit
 • isolatie testen van een motor (Meggeren)

Aanloopmethoden asynchrone motoren: Frequentieregelaar / softstarter

 • Snelheidsregeling van een 3f. asynchrone motor
 • Opbouw van een frequentieregelaar & softstarter
 • Regelprincipes bij PWM omvormers: toerentalregeling, koppelregeling
 • EMC problematiek
 • Aansluiten van een frequentieregelaar & softstarter
 • Instellen van basisparameters
 • Opvragen van actuele parameters en foutmeldingen.

Sensoren

 • elementaire elektronica nodig bij sensoren
 • detectoren
 • uitgangen van detectoren
 • storingzoeken bij sensoren

Doelgroep

De opleiding richt zich tot technische medewerkers die geen vooropleiding industriële onderhoudsmechanica genoten hebben, maar die door activiteiten op het werk hiermee in aanraking komen.

Doelstelling

Meer en meer wordt van medewerkers verwacht dat zij op meerdere vlakken ingezet kunnen worden. Dikwijls ontbreekt het deze medewerkers aan een praktische kennis van onderhoudsmechanica zodat dat heel wat foutieve diagnoses gesteld worden bij defecten aan machines.

Inhoud

Basismechanica

 • Correct sleutelen, de juiste sleutel gebruiken, de juiste benaming kennen
 • Sterkte van bouten, aanspannen van bouten, borgen van bouten, soorten schroefdraad
 • Werken met circlipsen en ander bevestigingsmateriaal
 • Noodzaak kennen van ontvetten en invetten, kunnen toepassen
 • Gaten kunnen boren, puntslag plaatsen, toerental bepalen, boren door dunne en dikke plaat soorten materiaal waarin geboord kan worden. Specifiek voor RVS
 • Boringen kunnen voorzien van schroefdraad
 • Voedings-gekeurde smeermiddelen

Kettingen en riemoverbrengingen

 • Kettingen kunnen verlengen, inkorten en aanspannen
 • Soorten kettingwielen kunnen onderscheiden, simplex, duplex, 1/8, ¾…
 • Kettingwielen of tandwielen kunnen monteren op een as met klembus of spie
 • Reducties, worm-wormwiel of tandwielkast
 • Riemoverbrengingen, slijtage, soorten, uitlijning
 • Transportband leren uitrichten
 • Onderhoud en smering

Tandwielen en koppelingen

 • Draaizin leren bepalen bij tandwielen en riemen
 • Type tandwielen leren onderscheiden
 • Verschillende soorten koppelingen leren kennen
 • De toepassing leren kennen van koppelingen, waarom, soorten (bv. Doorslipkoppelingen)

Lagers

 • Lagers leren monteren en demonteren
 • Lager opmeten en bestelnummer bepalen
 • Soorten lagers, kogellagers, rollagers, kegellagers, axiale en radiale lagers
 • Montagevoorschriften, smering
 • Veel voorkomende fouten bij montage en demontage
 • Lager schade en trillingen

Doelgroep

Operatoren of technici uit productie- en onderhoudsafdelingen die geen of weinig kennis van pneumatica bezitten en die betrokken zijn bij de bediening en/of onderhoud van pneumatische systemen.

Doelstelling

De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de principes, de technologie, de functies en het toepassingsgebied van pneumatische en elektropneumatische vermogens- en besturingselementen.

Voorkennis

Algemene technische vorming

Inhoud

Elementen herkennen zoals persluchtverzorgingseenheid, enkelwerkende cilinder, dubbelwerkende cilinder, draaicilinder

 • De basissymbolen van persluchtventielen kunnen lezen
 • Opbouw van een persluchtschakeling herkennen
 • Veiligheidsaspecten respecteren
 • De werking van ventielen kennen
 • Sensoren bij cilinders
 • Snelheidsregeling kennen
 • Opstarten van een pneumatische installatie
 • Fout zoeken in een pneumatische installatie