Doelgroep

Medewerkers die een zicht willen krijgen op hun technisch potentieel/inzicht en vaardigheden en willen kennismaken met praktijkgerichte industriële techniek.

Doelstelling

Gedurende dit technisch bad krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen technische capaciteiten en inzicht, ze maken kennis met verschillende facetten van techniek en kunnen een inschatting maken welke technische competenties ze verder kunnen ontwikkelen.

Programma

 • Fase 1: Screening

De screening meet het technisch potentieel en aanwezige technische kennis van de deelnemer. We maken al een eerste inschatting van de aanleg en het technisch potentieel van de deelnemer op basis van een vragenlijst van ca 30 min.

Elke ingeschreven deelnemer ontvangt per mail een code om de screening in te vullen,voor de aanvang van de workshops. Deze resultaten worden verwerkt in het eindrapport.

 • Fase 2: Technische Workshops

Tijdens elke workshop komen basis vaktheorie en praktische vaardigheden aan bod.

 • Kennismaking met een technische werkplaats, veelgebruikte materialen en gereedschappen
 • Constructie van een vliegtuig: monteren, aansluiten en werken met schema’s
 • Toegepaste elektriciteit
 • Kennismaking met automatisatie aan de hand van Lego Mindstorm
 • Kennismaking met riemen en kettingen/lagers

Na iedere workshop is een feedbackmoment tussen docent en deelnemer voorzien.

 • Fase 3: Eindevaluatie en eindrapport met oriëntatie en opleidingsmogelijkheden

Het eindrapport is een overzicht van:

 • Een aantal generieke competenties (samenwerken, overleggen, kwaliteit, vakdeskundigheid,....)
 • Technisch groeipotentieel en opleidingsmogelijkheden
 • Jobaspiratie + advies